WODOCIĄGI I KANALIZACJA W OPOLU

Zakres robót wykonanych przez naszą firmę:

- Wykonanie studni wody nadosadowej Nr 2 przy OKF Nr 2 na terenie Oczyszczalni przy ul.Ceglanej - 1996r.

- Remont kapitalny 4-ch lagun na terenie SUW Zawada - 1997r.

- Budowa studni przepadowej oraz studni przelotowej wraz z odcinkiem kolektora odpływowego do rzeki Odry o Fi 1200 na terenie OMB ul.Wrocławska - 1997r.

- Remont kapitalny przepompowni ścieków przy ul.Barlickiego - 1997r.

- Remont kapitalny sterowni przy Barlickiego - 1998 r.

- Remont kapitalny przepompowni wód deszczowych przy ul.Prószkowskiej
na przełomie 1997/1998r.

- Remont pomieszczeń w kotłowni na terenie OMB ul.Wrocławska - 1997r.

- Remont pomieszczeń socjalnych w budynku administracyjno-socjalnym na terenie OMB ul.Wrocławska - 1997r

- Remont kapitalny LAGUN OSADÓW w konstrukcji żelbetowej wraz z wyprawami ścian środkami firmy REMMERS z zastosowaniem hydrostopu na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie

- Remont kapitalny komór filtracyjnych i filtrów pośpiesznych w konstrukcji
żelbetowej wraz z wyprawami ścian przy zastosowaniu środka "HYDROSTOP" oraz wykonanie robót wykończeniowych oraz wymianą stolarki na PCV + aluminium

- roboty drogowe i instalacyjne kanalizacji zewnętrznej wraz ze studniami przy ul. Bończyka w Opoluu

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z robotami ziemnymi, podbudowa oraz rozbiórką starych zniszczonych nawierzchni betonowych w dwóch Przepompowniach Ścieków w Opolu

 © 2004 by "Grembud" Przedsiębiorstwo - Handlowo - Usługowe