PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO - MOSTOWYCH W OPOLU

Zakres robót wykonanych przez naszą firmę:

- Poszerzenie ulicy Ozimskiej w Opolu - 1999r.

- Wykonanie chodników, wjazdów, parkingów oraz zatoki autobusowej
na ulicy 1-go Maja w Opolu - 2001r.

- Budowa azylu dla pieszych na ulicy Ozimskiej w Opolu - 2002r.
© 2004 by "Grembud" Przedsiębiorstwo - Handlowo - Usługowe